Temat C1. Wprowadzenie do programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera

Temat C2. Tworzenie programów w języku C++


Programy potrzebne do realizacji tematu:

Dev-C++ (do pobrania bezpłatnie)

Temat C3. Tworzenie programów w języku Python


Programy potrzebne do realizacji tematu:

Python 3 (do pobrania bezpłatnie)

Temat C4. Stosowanie instrukcji warunkowych w językach C++ i Python


Programy potrzebne do realizacji tematu:

Dev-C++ (do pobrania bezpłatnie)
Python 3 (do pobrania bezpłatnie)

Temat C5. Stosowanie instrukcji iteracyjnych w językach C++ i Python


Programy potrzebne do realizacji tematu:

Dev-C++ (do pobrania bezpłatnie)
Python 3 (do pobrania bezpłatnie)

Twoja książka

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra