Temat 76. Wykonywanie operacji na elementach listy w języku Python

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. W jaki sposób w języku C++ możemy określić liczbę elementów listy?
  2. Dlaczego do wprowadzania danych do listy zdefiniowaliśmy funkcję niezwracającą wartości?
  3. W jaki sposób wywołujemy w programie głównym funkcję niezwracającą wartości bez parametrów, a w jaki – z parametrami?
  4. Na czym polegał problem dostaw artykułów przywożonych do magazynu RTV (temat 73.)?
 

1. Odwoływanie się do elementów listy

Przykład 1. Wprowadzamy wielkości dostaw telewizorów do listy

Na początku programu zdefiniujemy listę o nazwie tv [T]. Liczbę elementów listy podamy za pomocą wcześniej zdefiniowanej stałej T.

Definicja:
T = 5
tv = [0] * T
oznacza zdefiniowanie listy składającej się z pięciu elementów (każdy równy zero) o indeksach od 0 do 4.

Następnie zdefiniujemy funkcję niezwracająca wartości bez parametrów wprowadz_telewizory() wprowadzającą liczby kolejnych dostaw telewizorów do listy.

Ponadto założymy, że dostawy będą numerowane od 1 (aby pierwszą dostawę określać jako „pierwszą”, a nie „zerową” itd.).

Ćwiczenie 1. Wprowadzamy wielkości dostaw telewizorów do tablicy i wyświetlamy je na ekranie

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik Dostawy_tv_lista:
Pobierz Dostawy_tv_lista.py

Ćwiczenie 2. Wyświetlamy na ekranie wielkość k-tej dostawy telewizorów

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 1.

Ćwiczenie 3. Porównujemy wielkości dwóch dostaw i wyświetlamy na ekranie mniejszą z nich

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2.

2. Zamiana miejscami wartości elementów listy

Ćwiczenie 4. Zamieniamy miejscami wartości elementów tablicy

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 3.
 

Przydatne linki

Python 3 (do pobrania bezpłatnie)
https://www.python.org/downloads/Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra