Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy

Copyright © by MIGRA Sp. z o.o. 2022

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Drukowanie, kopiowanie czy powielanie w jakikolwiek inny sposób, fragmentów lub całości materiałów tu umieszczonych, w celu innym niż do nauki informatyki w szkołach ponadpodstawowych, wymaga pisemnej zgody wydawnictwa MIGRA Sp. z o.o.

Autorzy: Grażyna Koba, Katarzyna Koba-Gołaszewska

Konsultacja merytoryczno-dydaktyczna:
Marta Skała-Kowalczyk
Michał Łętowski
Marcin Mytych
Piotr Babij
Paweł Rogoziński
Bolesław Gremblewski


Zastrzeżonych nazw firm i produktów użyto wyłącznie w celu identyfikacji.

Wydawnictwo Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław
tel. 71 75 06 230
e-mail: biuro@migra.pl
https://www.migra.pl

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra