Temat 64. Wykonywanie operacji na elementach tablicy w języku C++

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. W jaki sposób możemy określić w języku C++ liczbę elementów tablicy?
  2. Dlaczego do wprowadzania danych do tablicy zdefiniowaliśmy funkcję typu void?
  3. W jaki sposób wywołujemy w programie głównym funkcję niezwracającą wartości bez parametrów, a w jaki – z parametrami?
  4. Na czym polegał problem dostaw artykułów przywożonych do magazynu RTV(temat 61.)?
 

1. Odwoływanie się do elementów tablicy

Jakiej struktury danych powinniśmy użyć w programie, aby komputer pamiętał wprowadzone dane?

Ćwiczenie 1. Wprowadzamy wielkości dostaw telewizorów do tablicy i wyświetlamy je na ekranie

  1. Otwórz plik Dostawy_tv_tablica.
    Pobierz Dostawy_tv_tablica.cpp
  2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 2. Wyświetlamy na ekranie wielkość k-tej dostawy telewizorów

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 1.

Ćwiczenie 3. Porównujemy wielkości dwóch dostaw

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2.

2. Zamiana miejscami wartości elementów tablicy

Zamiana miejscami wartości elementów tablicy
 

Ćwiczenie 4. Zamieniamy miejscami wartości elementów tablicy

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 3.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra