Temat B3. Wykonywanie obliczeń i przedstawianie wyników w arkuszu kalkulacyjnym


Programy potrzebne do realizacji tematu:

LibreOffice Calc (do pobrania bezpłatnie w ramach pakietu LibreOffice)
Arkusze Google (wersja online bezpłatnie)
Microsoft Excel (licencja płatna w ramach pakietu Microsoft Office)

Temat B4. Tworzenie bazy danych


Programy potrzebne do realizacji tematu:

LibreOffice Base (do pobrania bezpłatnie w ramach pakietu LibreOffice)
Microsoft Access (licencja płatna w ramach pakietu Microsoft Office)

Temat B5. Wykonywanie podstawowych operacji na relacyjnej bazie danych


Programy potrzebne do realizacji tematu:

LibreOffice Base (do pobrania bezpłatnie w ramach pakietu LibreOffice)
Microsoft Access (licencja płatna w ramach pakietu Microsoft Office)

Temat B6. Grafika komputerowa


Programy potrzebne do realizacji tematu:

GIMP (do pobrania bezpłatnie)
Inkscape (do pobrania bezpłatnie)

Twoja książka

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra