Temat 47. Korzystanie z wybranych e-usług – projekt

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

1.Zadanie projektowe

Celem projektu jest określenie wpływu wybranych e-usług na najważniejsze sfery
życia osobistego i zawodowego.
Projekt zaprezentujemy w postaci debaty ZA i PRZECIW.

2. Zadania szczegółowe

Zadanie 1. Prezentujemy wybraną e-usługę
Należy wybrać e-usługę, która będzie przedmiotem debaty. Tematykę można przygotować na podstawie tematu 9. i dodatkowych informacji znalezionych w Internecie.

Zadanie 2. Przygotowujemy główne zagadnienia

Zadanie 3. Przygotowujemy wstępne argumenty ZA i PRZECIW

Zadanie 4. Przeprowadzamy debatę
Przebieg debaty:

  • Rzecznik grupy ZA przedstawia tezę, popierając ją argumentami.
  • Rzecznik grypy PRZECIW stara się obalić tezę.
  • Sekundant grupy ZA podtrzymuje tezę.
  • Sekundant grupy PRZECIW popiera argumentami wypowiedzi rzecznika grupy PRZECIW.
  • Do debaty włącza się publiczność. Każda osoba może zabrać głos tylko jeden raz i powinna ustosunkować się do argumentacji ZA lub PRZECIW. Osoba prowadząca debatę pilnuje czasu wystąpień i zamyka dyskusję.
  • Rzecznicy obu grup wygłaszają końcowe komunikaty.
  • Osoba prowadząca debatę przeprowadza głosowanie.Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 9.
Temat 48.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra