Temat 38. Tworzenie bazy danych – obsługa gabinetu stomatologicznego

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Wymień etapy tworzenia bazy danych.
  2. Jakie poznaliśmy zasady projektowania tabel?
  3. Jaka jest rola klucza podstawowego i klucza obcego w tabelach bazy danych?
 

1. Określenie wymagań bazy danych Stomatolog

Stomatolog gromadzi informacje o pacjentach i ich kolejnych wizytach na kartach, które wypełnia ręcznie. Chcemy umożliwić mu gromadzenie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem komputera. W jaki sposób możemy na przykładzie bazy Zawody z tematu 35. utworzyć bazę danych, której celem będzie przetwarzanie danych o pacjentach gabinetu stomatologicznego?

Fragment przykładowej karty pacjenta

Ćwiczenie 1. Określamy wymagania bazy Stomatolog

  1. Jesteś informatykiem, który ma wykonać bazę danych dla gabinetu stomatologicznego. Dowiedz się, jakie informacje o pacjentach lekarz chce wprowadzać do bazy oraz jakie wyniki chce uzyskiwać z ich przetwarzania, m.in. co powinno być umieszczane na wydrukach.
  2. Wypisz w punktach wymagania bazy Stomatolog.
Wskazówki:
  • Ćwiczenie możesz wykonać w grupie z podziałem na role – z koleżanką lub kolegą.
  • Możesz wzorować się na wymaganiach określonych dla bazy Zawody.

2. Wstępne projektowanie formularzy i raportów w bazie danych Stomatolog

Ćwiczenie 2. Przygotowujemy odręczne projekty formularza pacjenta i raportu

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj wymagania określone w ćwiczeniu 1.

Ćwiczenie 3. Ustalamy zbiory informacji

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj wzór pokazany w tabeli 1.
Pacjenci Wizyty
imię data wizyty
nazwisko godzina wizyty
ulica i numer rodzaj wizyty
miejscowość koszt wizyty
kod pocztowy  
numer telefonu  
PESEL  
Tabela 1. Przykładowy podział informacji na kategorie – ćwiczenie 3.

3. Tworzenie tabel w bazie danych Stomatolog

Ćwiczenie 4. Planujemy pola i grupujemy je w tabele

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.
Poszczególne obiekty bazy danych (tabele, formularze, zapytania, raporty) nazywamy oddzielnie, ale zapisywane są one w jednym pliku.

Ćwiczenie 5. Tworzymy tabelę Pacjenci

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 6. Tworzymy tabelę Wizyty

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

4. Definiowanie relacji w bazie danych Stomatolog

Ćwiczenie 7. Definiujemy relacje

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 35.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra