Temat 37. Zasady tworzenia kwerend i raportów na przykładzie bazy Zawody

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. W jaki sposób wyszukujemy informacje w internetowych zasobach danych?
  2. Jakie operacje wykonujemy, przetwarzając dane?
 

Z możliwości wyszukiwania informacji w bazach danych (głównie internetowych) korzystamy często w życiu codziennym. Gdy wpisujemy hasło w wyszukiwarce internetowej, wyświetla się lista adresów stron, na których zostało ono znalezione.

Kwerenda (zapytanie) pobiera z bazy danych dane spełniające określone kryterium. Kwerendy zapisywane są jako instrukcje języka SQL.
SQL
(z ang. Structured Query Language) Strukturalny język zapytań wykorzystywany do obsługi baz danych.

Program Microsoft Access posiada narzędzia umożliwiające tworzenie kwerend. Nie musimy znać instrukcji języka SQL, aby tworzyć zapytania i wyszukiwać potrzebne dane.

1. Tworzenie kwerend wybierających

Chcemy uzyskać listę uczniów uczestniczących w szkolnych zawodach wraz z wynikami z ich wszystkich startów. Jak utworzyć kwerendę, która wyświetli takie zestawienie?

Przykład 1. Tworzenie kwerendy wybierającej na podstawie dwóch tabel

Ćwiczenie 2. Przeglądamy projekt i wyniki działania kwerendy

  1. W pliku IP1-3_T37_c2_Zawody, wyświetl wyniki kwerendy KStarty.
    Pobierz Zawody.accdb
  2. Przejdź do Widoku projektu i wskaż pola pobrane z poszczególnych tabel. Z jakiej tabeli wybrano pola Imie i Nazwisko?
  3. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

2. Tworzenie kwerend parametrycznych

Chcemy znać kolejność zawodników (od najlepszego czasu) w każdej konkurencji wraz z czasami – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jak utworzyć kwerendę, która umożliwi wyszukanie takich danych?

Ćwiczenie 3. Tworzymy kwerendę wybierającą

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2.

Ćwiczenie 4. Tworzymy kwerendę parametryczną

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 3.
Raporty służą do przedstawiania danych zawartych w tabelach i otrzymywanych w wyniku działania kwerendy. Podobnie jak w przypadku formularza, bardzo ważne jest przygotowanie czytelnej formy raportu.

3. Zasady tworzenia raportów na przykładzie bazy Zawody

Ćwiczenie 5. Wyświetlamy raport przygotowany na podstawie kwerendy

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.
Pobierz Zawody.accdb

Ćwiczenie 6. Tworzymy raport na podstawie kwerendy parametrycznej

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 4.

Przydatne linki

Zestawienia z profesjonalnych zawodów pływackich:
http://live.livetiming.pl/bachorz/2021/12_05_bydgoszcz/index.html
Wybierz zawody pływackie i sprawdź różne sposoby prezentacji wyników:
http://livetiming.pl/contests/search/17-18%20lat/1Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 35.
Temat 36.
Temat 40.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra