Temat 35. Podstawowe pojęcia i przykład bazy danych – obsługa szkolnych zawodów pływackich

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. Jak zbudowana jest tabela arkusza kalkulacyjnego?
 2. Podaj przykładowe operacje, które wykonywaliśmy na danych zgromadzonych w tabeliarkusza kalkulacyjnego.
 

Zaznacz miejsca, w których korzysta się z baz danych:

 

Bazy danych znalazły zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia.
Korzystając z wybranej bazy danych, użytkownik komputera może wprowadzać do systemu komputerowego różne informacje (np. o uczniach, zawodnikach, lekach, pacjentach, książkach, produktach), które po wprowadzeniu do komputera (czyli zapisaniu w postaci cyfrowej) stają się danymi, a następnie mogą być przetwarzane.

Przetwarzanie danych stało się również podstawą funkcjonowania wyszukiwarek internetowych. Wyświetlana przez wyszukiwarkę lista łączy do stron WWW zawierających poszukiwane treści jest efektem przeszukiwania gigantycznej bazy danych, zgromadzonej na serwerach wyszukiwarki.

Uwaga: Pojęcia baza danych używamy często także w odniesieniu do oprogramowania umożliwiającego tworzenie baz danych i przetwarzanie danych.

Ćwiczenie 1. Przykład bazy danych z naszego otoczenia

Podaj przykład bazy danych ze swojego otoczenia, m.in. ze szkoły. Dowiedz się, jakie informacje są wprowadzane do takiej bazy i jakie otrzymuje się wyniki przetwarzania danych.

1. Przykład bazy danych – obsługa szkolnych zawodów pływackich

Organizujemy szkolne zawody pływackie. Musimy wprowadzić wyniki zawodników i wyłonić zwycięzcę każdej konkurencji. Jak przygotować bazę danych?

Na profesjonalnych zawodach czas mierzy się w sposób automatyczny za pomocą tablic dotykowych zainstalowanych na torach. Czasy zawodników są wtedy automatycznie wprowadzane do komputera.

Gdy na zawodach nie używa się tablic dotykowych, ktoś musi najpierw wprowadzić informacje o czasach z kart startowych zawodników do komputera. Dopiero wtedy program będzie mógł je przetwarzać, dzięki czemu zostaną wyłonieni zwycięzcy.

Ćwiczenie 2. Przeglądamy tabele przykładowej bazy danych

 1. Otwórz plik Zawody.
  Pobierz Zawody.accdb
 2. Utworzono w nim bazę danych Zawody, zawierającą dwie tabele: Zawodnicy i Starty. W okienku nawigacji wyświetl nazwy tabel. Opowiedz, jakie informacje zawarto w tych tabelach.
 3. Podaj nazwy pól i przykładowe wartości zapisane w rekordach wyróżnionych na rysunkach 6. i 7. w temacie 35. z podręcznika.
 4. Odpowiedz ustnie na pytania:
  • Czy zostały spełnione zasady tworzenia tabel podanew tabeli 3. w temacie 35.? Uzasadnij odpowiedź.
  • Jaką konwencję nazywania obiektów przyjęto w tej bazie?

Ćwiczenie 3. Sprawdzamy typy pól w tabelach

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik z ćwiczenia 2.

Ćwiczenie 4. Sprawdzamy relację między tabelami

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik z ćwiczenia 2.
 
 

Przydatne linki

Profesjonalne zawody pływackie - finał 50 metrów stylem dowolnym kobiet z udziałem polskiej reprezentantki - Tokio 2020. Tablice dotykowe (firmy Omega) widoczne są na ścianie, którą zawodniczki dotykają na zakończenie wyścigu:
https://youtube.com/clip/UgkxpAVnnoJfLdhmRmmaOBoS3LRCCdCx3bR0

Wyświetlenie wyników finału 50 m stylem dowolnym kobiet - Tokio 2020:
https://youtube.com/clip/UgkxYMO8HKMvOMVrMKg8ZBgMw7pB22-f-1xQPodziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 36.
Temat 38.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra