Temat 34. Stosowanie filtru w tabeli przestawnej i praktyczny poradnik

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Jakie dane można umieszczać w komórkach arkusza kalkulacyjnego?
  2. W jaki sposób buduje się formuły w arkuszu kalkulacyjnym?
 

1. Stosowanie filtru w tabeli przestawnej

Na koniec roku szkolnego chcemy przekazać indywidualne zestawienia średnich ocen uczniów. Jak to zrobić w arkuszu kalkulacyjnym?

Ćwiczenie. 1. Przygotowujemy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym

  1. Otwórz plik Oceny zawierającą fikcyjne dane.
    Pobierz Oceny.xlsx
  2. Dla każdego ucznia oblicz średnią ocen w każdym semestrze. Wykonaj obliczenia dla dwóch semestrów, wpisując tylko dwie formuły i kopiując je do pozostałych komórek.
  3. Zapisz plik pod nazwą Oceny.

Przykład 1. Stosowanie filtru w tabeli przestawnej

Ćwiczenie 2. Stosujemy filtr w tabeli przestawnej

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 1.

Przykład 2. Wstawianie wykresu do tabeli przestawnej z filtrem

Ćwiczenie 3. Tworzymy wykres przestawny

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2.

2. Praktyczny poradnik

Ćwiczenie 4. Sortujemy listę uczniów

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.
Pobierz Uczniowie.xlsx


Porada 7. Numerowanie list

Ćwiczenie 5. Tworzymy numerowane listy

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 33.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra