Temat 33. Korzystanie z filtrów, tabele i wykresy przestawne

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. Jakie są podstawowe typy wykresów?
 2. Kiedy stosuje się wykres kolumnowy?
 

1. Korzystanie z filtrów

W tabeli ocen uczniów chcemy wyświetlić nazwiska tych, którzy z fizyki i chemii otrzymali co najmniej piątki. Ręczne wykonanie takiej operacji przy dużej liczbie uczniów byłoby bardzo pracochłonne. Jak to zrobić w arkuszu kalkulacyjnym?


Rys.1. Stosowanie filtrów – fragment przykładowej tabeli arkusza kalkulacyjnego z fikcyjnymi danymi

Ćwiczenie 1. Filtrujemy dane zapisane w tabeli arkusza kalkulacyjnego

 1. Otwórz tabelę Uczniowie zawierającą fikcyjne nazwiska.
  Pobierz Uczniowie.xlsx
 2. Korzystając z przykładu 1., wyświetl nazwiska uczniów, którzy mają:
  1. z fizyki i chemii oceny wyższe lub równe 5,
  2. z matematyki ocenę najwyższą,
  3. średnią ocen większą lub równą 4,00,
  4. średnią ocen większą od 4,00, a mniejszą od 5,00.
  Uwaga: Przed wykonaniem kolejnego podpunktu (b-d) wyświetl ponownie wszystkie wiersze.
 3. Nie zapisuj zmian.

Ćwiczenie 2. Filtrujemy dane zapisane w tabeli arkusza kalkulacyjnego

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik z ćwiczenia 1.

2. Tabele i wykresy przestawne

Ćwiczenie 3. Tworzymy tabelę przestawną

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik z ćwiczenia 1.

Ćwiczenie 4. Tworzymy wykres przestawny

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 3.

Ćwiczenie 5. Tworzymy tabelę i wykres przestawny

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 3.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 34.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra