Temat 31. Przedstawianie danych w postaci wykresu

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Jakie znasz własności arkusza kalkulacyjnego?
  2. Jakie znasz typy wykresów?
 

1. Najczęściej używane typy wykresów

Ćwiczenie 1. Dostosowujemy typ wykresu do danych

Zapoznaj się z tabelą 1. z podręcznika. Jakiego typu wykresu użyjesz do przedstawienia:
  1. wyników pomiarów temperatury powietrza o określonych godzinach?
  2. zmiany wartości dochodów firmy w kolejnych latach?
  3. wielkości produkcji krzeseł różnych firm, jak również sumarycznej wielkości produkcji i zmian wartości w czasie?

Ćwiczenie 2. Tworzymy wykres w arkuszu kalkulacyjnym

Pobierz plik Wyniki. Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.
Pobierz Wyniki.xlsx

2. Wykresy funkcji trygonometrycznych i liniowych

Przykład 1. Rysowanie wykresu funkcji sinus w przedziale od 0 do 360 stopni

Ćwiczenie 3. Tworzymy wykres funkcji trygonometrycznej

Pobierz plik Funkcja_sinus. Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.
Pobierz Funkcja_sinus.xlsx

Ćwiczenie 4. Tworzymy wykres funkcji liniowej

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 32.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra