Temat 29. Tworzenie formuł, formaty danych i formatowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. Jakie znasz zastosowania arkusza kalkulacyjnego?
 2. Jak jest zbudowana tabela arkusza kalkulacyjnego?
 

1. Tworzenie formuł w arkuszu kalkulacyjnym

W twojej szkole odbywa się konkurs. Klasa z najwyższą frekwencją w marcu pojedzie na wycieczkę do Paryża. Zostałeś poproszony o dokonanie obliczeń i zaprezentowanie wyników. Jak obliczyć frekwencję i sformatować tabelę w arkuszu kalkulacyjnym?

Ćwiczenie 1. Tworzymy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym

 1. Otwórz plik Frekwencja.
  Pobierz Frekwencja.xlsx
 2. Oblicz:
  • liczbę godzin ogółem,
  • frekwencję,
  • liczbę godzin nieusprawiedliwionych przypadających na jednego ucznia.
  Wstaw formuły do odpowiednich komórek i kopiując je odpowiednio do pozostałych komórek, wykonaj obliczenia dla wszystkich klas.
 3. Zapisz plik pod tą samą nazwą.
 

2. Formaty

Ćwiczenie 2. Zapoznajemy się z formatami danych w arkuszu kalkulacyjnym

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 3. Ustalamy formaty danych w arkuszu kalkulacyjnym

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 1.

3. Formatowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego

Ćwiczenie 4. Sprawdzamy sposób wyświetlania danych w komórce

Utwórz nowy skoroszyt arkusza kalkulacyjnego. Wpisz do komórki A1 liczbę 58348729008 i wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 5. Formatujemy komórki tabeli arkusza kalkulacyjnego

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 3.

Ćwiczenie 6. Stosujemy formatowanie warunkowe

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 5.

Ćwiczenie 7. Stosujemy formatowanie warunkowe

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 6.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra