Temat 18. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Jakie znasz zasady przygotowywania multimedialnych?
  2. W jaki sposób tworzy się konspekt w edytorze tekstu?
  3. Czym jest szablon dokumentu?
 

1. Typy prezentacji multimedialnych

Prezentacje multimedialne są powszechnie stosowane w edukacji i w biznesie. Wykorzystuje się je w celach komunikacyjnych lub marketingowych.
 

2. Etapy przygotowywania prezentacji multimedialnej

Mamy wygłosić 10 minutową prezentację z geografii na temat czynników kształtujących temperaturę powietrza. Jak wykonać prezentację multimedialną, która będzie wspomagać nasze wystąpienie?

Zapoznaj się z treścią podręcznika oraz materiałem dotyczącym etapów przygotowywania prezentacji multimedialnej:

2.1. Planowanie prezentacji

Ćwiczenie 1. Wpisujemy informacje do nagłówka i stopki

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku

2.2. Tworzenie prezentacji

Aby zaimportować konspekt z dokumentu tekstowego zapisanego w pliku,
należy:
• otworzyć nową prezentację multimedialną,
• wybrać opcję Otwórz i w oknie otwierania pliku wybrać typ pliku Wszystkie
pliki (lub Wszystkie konspekty),
• odnaleźć i otworzyć dokument zawierający konspekt, na podstawie którego
chcemy utworzyć prezentację.

Ćwiczenie 2. Tworzymy prezentację

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 1. lub pobierz plik Plan prezentacji:
Pobierz Plan_prezentacji.docx

Wskazówka: Tworząc kolejne slajdy możesz zainspirować się poniższą animacją:

Ćwiczenie 3. Modyfikujemy prezentację

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2.

Ćwiczenie 4. Dodajemy animacje

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 3.

Ćwiczenie 5. Dodajemy przejścia slajdów

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 4.

Wskazówka:
Aby uzyskać efekt płynnego przejścia wybierz Przejścia/Płynna zmiana (dostępny w programie PowerPoint).
Pomoc techniczna - używanie przejścia Płynna zmiana
Pomoc techniczna - Płynna zmiana: porady i wskazówki

2.3. Dodawanie dźwięków i filmów

Aby dodać do prezentacji film, należy:
• na karcie Wstawianie lub w menu Wstaw wybrać opcję wstawiania filmu
(np. Film, Wideo),
• wybrać źródło (np. z pliku, z kolekcji filmów).

2.4. Wybieranie formatu pliku

Ćwiczenie 6. Zapisujemy prezentację z innym formacie

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 5.

2.5. Drukowanie materiałów informacyjnych i notatek

Ćwiczenie 7. Sprawdzamy różne formy drukowania materiałów

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 5.

2.6. Ustalenie parametrów pokazu i pokaz

O czym należy pamiętać przy wygłaszaniu prezentacji?

  • Przed pokazem dobrze jest przejrzeć konspekt prezentacji i notatki.
  • Ważne jest pierwsze wrażenie, dlatego należy dopracować wstęp prezentacji. Ma on za zadanie przygotować odbiorców do obejrzenia pokazu. Wstęp nie powinien być zbyt długi.
  • Kluczową sprawą jest utrzymanie kontaktu z odbiorcami. Jest to niezbędne, aby zaciekawić ich swoim pokazem.
  • Trzeba dobrać tempo wyświetlania pokazu do percepcji odbiorców.
  • Nie warto czytać tekstu umieszczonego na slajdach. Każdy ma go przecież przed oczami. Powinno się go raczej komentować i uzupełniać, aby widzowie mogli lepiej zrozumieć prezentowaną tematykę.
  • Jeśli pokaz nie jest zbyt długi ani skomplikowany, najlepiej poprosić słuchaczy, aby zadawali pytania dopiero po jego zakończeniu.
  • Pod koniec prezentacji zawsze warto jeszcze raz powtórzyć jej najważniejsze punkty.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 13.
Temat 19.
Temat 32.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra