Temat 17. Praktyczny poradnik

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. W jaki sposób umieszcza się tabelę w dokumencie tekstowym?
  2. Jak wstawia się znak specjalny?
 

1. Kopiowanie formatu

Jeśli chcemy, aby inne fragmenty tekstu były sformatowane tak samo jak wybrany fragment tekstu, można skopiować format fragmentu tekstu, korzystając z przycisku Malarz formatów.

Sprawdź poradę korzystając z pliku:
Pobierz Porada1.docx

1. Dostosowywanie numerowania

Sprawdź poradę korzystając z pliku:
Pobierz Porada2.docx

3. Zastosowanie tabulatora prawego

Prawy tabulator można zastosować na różne sposoby, najczęściej w oficjalnych pismach, podaniach lub formularzach:

  • jeśli w górnej części dokumentu chcemy zapisać w tym samym wierszu imię i nazwisko (wyrównanie do lewego marginesu) oraz miejscowość i datę (wyrównanie do prawego marginesu):

    zastosowanie tabulatora prawego

  • jeśli chcemy zostawić wykropkowane miejsce na wypełnienie danych osobowych (np. w formularzu), które będzie wyrównane, nawet po uzupełnieniu danych:

    zastosowanie tabulatora prawego

4. Kiedy nie należy używać tabulatora

Nie zaleca się wykonywania wcięcia pierwszego wiersza akapitu przy użyciu tabulatora. Znak tabulacji to dodatkowy znak zapisany w tekście. Połączenie dwóch akapitów może spowodować, że znak ten znajdzie się w środku wiersza i spowoduje niepotrzebne rozsunięcie tekstu. Taki tabulator należy zastąpić ustawieniem wcięcia pierwszego wiersza akapitu.

kiedy nie używać tabulatora

5. Wyszukiwanie i zamiana tekstu, słów i znaków

wyszukiwanie znaków specjalnych

Sprawdź poradę korzystając z pliku:
Pobierz Porada5.docx

6. Konwersja tekstu na tabelę

Przykład 1. Konwertowanie tekstu na tabelę

Konwertowanie tekstu na tabelę

Ćwiczenie 1. Konwertujemy tekst na tabelę

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią podręcznika. Wykorzystaj plik:

Pobierz Rozkład.docx

7. Konwersja tabeli na tekst

 

Ćwiczenie 2. Konwertujemy tabelę na tekst

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią podręcznika. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 1.

8. Pisanie prostych wzorów bez korzystania z edytora równań

Ćwiczenie 3. Piszemy proste wzory w edytorze tekstu

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią podręcznika.

9. Korzystanie z edytora równań

Aby zapisać złożone wzory matematyczne lub fizyczne (zawierające np. znak pierwiastka, ułamki zwykłe i piętrowe

edytor równań

10. Pisanie w innych językach

Ćwiczenie 4. Piszemy tekst w języku niemieckim

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią podręcznika.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra