Temat 16. Praca w trybie recenzji

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. W jaki sposób umieszcza się spis treści, ilustracji i tabel w dokumencie tekstowym?
 2. W jaki sposób dodaje się wypunktowanie?
 
 

Praca w trybie recenzji

W dwuosobowej grupie pracujesz nad projektem z algorytmiki wykonywanym w edytorze tekstu. Chcesz wprowadzić kilka zmian w tekście nadesłanym przez kolegę (koleżankę). Jak można sprawnie i czytelnie nanieść korektę w dokumencie tekstowym, aby zmiany były widoczne dla drugiej osoby?

1. Śledzenie zmian

Jeśli włączymy śledzenie zmian, korzystając z opcji Śledź zmiany na karcie Recenzja lub w menu Narzędzia, wprowadzone zmiany będą widoczne w dokumencie.

Ćwiczenia w temacie 16. można wykonać w grupach dwuosobowych. W tym celu zostały poniżej opisane odpowiednio UCZEŃ 1 i UCZEŃ 2.


UCZEŃ 1

Ćwiczenie 1. Nanosimy poprawki w trybie recenzji

 1. Otwórz plik Algorytm.
  Pobierz Algorytm.docx
 2. Włącz śledzenie zmian i wykonaj następujące poprawki:
  1. pogrub słowo „algorytm”,
  2. w pierwszym akapicie tekst „uporządkowana i uściślona metoda” zamień na „uporządkowany i uściślony sposób” oraz wyraz „zawierająca” – na „zawierający”,
  3. w drugim akapicie zamień: spójnik „lub” na „i”,
  4. w trzecim akapicie zamień wyraz „zaprezentować” – na „przedstawić”,
  5. w szóstym akapicie zamień kropkę po słowie „blokowego” na przecinek,
  6. utwórz siódmy akapit i dodaj podpunkt „programu komputerowego” zakończony kropką,
  7. dodaj wypunktowanie sposobów prezentacji algorytmów.
 3. Zapisz plik pod nazwą Korekta1.


UCZEŃ 2

Ćwiczenie 2. Akceptujemy i odrzucamy wprowadzone zmiany

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 1. – Korekta1.
 

2. Wstawianie komentarzy

UCZEŃ 1

Ćwiczenie 3. Dodajemy komentarze do dokumentu

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2. – Korekta2.


UCZEŃ 2

Ćwiczenie 4. Akceptujemy komentarz

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 3. – Korekta3.
 

3. Porównywanie dokumentów

Aby porównać dwa dokumenty, należy wybrać opcję Porównaj na karcie Recen­zja, a następnie w otwartym oknie Porównywanie dokumentów wybrać pliki do porównania.

UCZEŃ 1 i UCZEŃ 2

Ćwiczenie 5. Porównujemy dokumenty

Porównaj dokumenty zapisane w plikach Algorytm i Korekta4. Wyniki porównania zobacz w nowym dokumencie.
 

Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra