Temat 14. Odwołania w dokumencie tekstowym

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. Do czego służą przypisy?
 2. Jak tworzy się style nagłówkowe?
 
 

1. Spis treści

W rozbudowanej pracy z języka polskiego, składającej się z kilku rozdziałów, zawierającej rysunki i tabele chcielibyśmy umieścić spisy treści rozdziałów, rysunków i tabel. Jak przygotować dokument tekstowy, aby można było automatycznie wstawić te spisy?

Ćwiczenie 1. Tworzymy spis treści

 1. Odszukaj opcję wstawiania spisu treści w edytorze tekstu, którego używasz. W razie problemów skorzystaj z Pomocy.
 2. Otwórz plik Spis_treści
  Pobierz Spis_treści.docx
 3. Wstaw na początku dokumentu spis treści.
 4. Zapisz plik pod tą samą nazwą.
 

W spisie treści pozycje spisu lub numery stron są traktowane jak odwołania. Dzięki temu, wybierając pozycję ze spisu, można szybko przemieścić się do odpowiedniego fragmentu dokumentu.

Ćwiczenie 2. Aktualizujemy spis treści

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 1.

2. Spis ilustracji, tabel i wykresów

W edytorze tekstu napisaliśmy pracę o komputerach, która zawiera dużo ilustracji. Należy je podpisać, odpowiednio ponumerować oraz utworzyć ich spis. Jak to zrobić automatycznie, żeby przy dodaniu rysunku na początku dokumentu nie zmieniać ręcznie całego spisu?

Ćwiczenie 3. Umieszczamy podpisy pod ilustracjami

 1. Otwórz plik Komputery
  Pobierz Komputery.docx
 2. Obok każdego opisu komputera wstaw odpowiednie zdjęcie. Opisy i zdjęcia komputerów znajdź w Internecie. Źródła informacji, czyli adresy stron internetowych, z których zaczerpniesz informacje o każdym z komputerów, wklej na końcu dokumentu i opisz, jakiego komputera dotyczą.
 3. Pod każdą ilustracją wstaw podpis według wzoru pokazanego na rys. 3. w podręczniku.
 4. Zapisz opis komputerów w pliku pod nazwą Komputery.

Ćwiczenie 4. Tworzymy spis ilustracji i tabel

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 3.
 

3. Przypisy

Ćwiczenie 5. Stosujemy przypisy

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 4.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra