Temat 12. Nagłówek, stopka i standardowe style tekstu

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. Na czym polega redagowanie i formatowanie tekstu?
 2. Jakie są zasady redagowania tekstu?
 3. Jakie są podstawowe sposoby formatowania tekstu?
 

1. Nagłówek i stopka dokumentu

Napisaliśmy w edytorze tekstu wielostronicowy dokument. Jak w całym dokumencie umieścić tytuł i nazwisko autora na górze strony oraz numerację stron na dole?

Aby umieścić treść nagłówka lub stopki w dokumencie tekstowym, możemy:
 • kliknąć dwukrotnie w obszarze nagłówka lub stopki
  lub
 • na karcie Wstawianie wybrać opcję Nagłówek/Edytuj nagłówek lub Stopka/Edytuj nagłówek.
W każdym przypadku pojawi się karta Nagłówek i stopka (rys. 1.) z narzędzia­mi do edycji tych treści, m.in. do zróżnicowania treść nagłówka i stopki dla stron parzystych i nieparzystych oraz dla pierwszej strony.


Rys. 1. Fragment karty Nagłówek i stopka (Microsoft Word) z zaznaczonymi opcjami innej treści na pierwszej stronie oraz stronach parzystych i nieparzystych

Ćwiczenie 1. Wpisujemy informacje do nagłówka i stopki

 1. Otwórz plik Przedwiośnie zawierający treść rozdziału pt. „Rodowód” z powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
  Pobierz Przedwiośnie.docx
 2. Umieść w nagłówku dokumentu tytuł „Przedwiośnie” – fragment oraz nazwisko i imię autora, a w stopce – numery stron.
 3. Zapisz plik pod nazwą Przedwiośnie.

Ćwiczenie 2. Różnicujmy stopkę dla stron parzystych i nieparzystych oraz dla pierwszej strony

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 1.

2. Standardowe style tekstu

Napisaliśmy w edytorze tekstu obszerną pracę z języka polskiego. Jak najszybciej sformatować w jednakowy sposób tytuły rozdziałów i podrozdziałów?

Aby zastosować wybrany styl, należy zaznaczyć tekst, który chcemy sformatować przy użyciu danego stylu (w przypadku niektórych stylów, np. nagłówkowych, wy­starczy kliknąć dowolne miejsce akapitu) oraz kliknąć wybrany styl w galerii stylów (rys. 2.).


Rys. 2. Galeria stylów w grupie Style na karcie Narzędzia główne (Microsoft Office Word)

Ćwiczenie 3. Stosujemy style nagłówkowe

 1. Otwórz plik Spis tematów.
  Pobierz Spis_tematów.docx
 2. Korzystając z przykładu 1. w podręczniku, zastosuj odpowiednie style nagłówkowe do tytułów tematów, punktów i ćwiczeń.
 3. Zapisz plik pod nazwą Spis_tematów.

Ćwiczenie 4. Stosujemy style nagłówkowe i inne dostępne w programie

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 13.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra