Temat 7. Internet jako ocean informacji

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Jaki typ programu komputerowego umożliwia przeglądanie stron internetowych?
  2. Podaj nazwę przykładowego programu.
  3. Dlaczego internet nazywany jest „światową siecią sieci”?
  4. Co oznacza skrót TCP/IP?
 

1. Piramida rozwoju Internetu

Ocean Internet – jak ocean – jest rozległy i ciągle się zmienia. Nikt nie jest tu prawdziwym mistrzem, nikt nie wie o nim wszystkiego. Ale, podobnie jak mistrz nawigacji, możesz sporządzić mapę znanych mórz i wyliczyć, jak bezpiecznie żeglować po tych nieznanych.

G.H. Cady, P. McGregor, Internet,
Komputerowa Oficyna Wydawnicza
„HELP”, Warszawa 1995, s. 17.

 

  Internet
Rozległa sieć komputerowa łącząca różne sieci z całego świata. Jest wszechstronnym systemem informacyjnymi komunikacyjnym.Udostępnia informacje ze wszystkich dziedzin życia, zgromadzone na komputerach całego globu oraz umożliwia komunikację między ludźmi nawet z najbardziej odległych miejsc.

 

Internet – z łac. Inter (między), z ang. net (sieć);w swobodnym tłumaczeniu „międzysieć”.
FTP – z ang. File TransferProtocol (protokół transmisji plików).
e-mail – z ang. e – electronic (elektroniczna), mail (poczta).
WWW – z ang. World WideWeb (ogólnoświatowa sieć).
USENET – z ang.USErNETwork (sieć użytkowników).
IRC – z ang. Internet RelayChat (rozmowa w czasie rzeczywistym).
Blog – z ang. web log (dziennik sieciowy).
VoIP – z ang. Voice overInternet Protocol (telefonia internetowa wykorzystująca przesyłanie głosu za pomocą protokołu IP).
P2P – z ang. peer-to-peer (każdy z każdym).

2. Organizacja informacji w WWW

Hipertekst to:

 

URL (z ang. Uniform Resource Locator – uniwersalny lokalizator zasobów) to:
 

Ćwiczenie 1. Korzystamy z odsyłaczy na stronie internetowej

Uruchom przeglądarkę internetową. Wejdź na stronę https://www.sejm.gov.pl/. Korzystając z odsyłaczy, zapoznaj się z organami Sejmu RP.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra