Temat 2. Systemy operacyjne i inne oprogramowanie

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. Czym są narzędzia technologii informacyjnej?
 2. Jakie są zadania procesora?
 3. Czym jest BIOS?
 4. Wyjaśnij skrót ROM.
 5. Jaką funkcję pełni w komputerze pamięć operacyjna?
 6. Podaj przykładowe nazwy programów użytkowych.
 

Podstawowe pojęcia narzędzia IT

1. Początki systemów operacyjnych

Pierwsze systemy operacyjne, choć nie były związane z konkretnym zadaniem, mogły obsługiwać tylko konkretne maszyny, a dokładnie serie (rodziny) maszyn. Producenci tworzyli systemy operacyjne na użytek produkowanych przez siebie komputerów. Musiało upłynąć jeszcze trochę czasu, zanim powstały tzw. systemy otwarte, związane jedynie z listą rozkazów procesora, a nie konstrukcją maszyny.

2. Funkcje i struktura systemu operacyjnego

System operacyjny jest nadrzędnym programem kontrolującym pracę komputera.
Jest on niezbędny dla uruchamiania innych programów i nadzoruje ich działanie.

System operacyjny:

 • pośredniczy pomiędzy użytkownikiem i komputerem oraz programami użytkowymi;
 • zarządza komputerem, m.in. pamięcią operacyjną i zasobami komputera, w szczególności plikami zapisanymi na dysku;
 • nadzoruje instalowanie, uruchamianie i wykonywanie innych programów;
 • umożliwia wykonywanie operacji na dokumentach, które tworzy się w programach komputerowych: ich nazywanie, zapisywanie, kopiowanie, drukowanie;
 • sygnalizuje błędy w działaniu komputera i aplikacji.

Ćwiczenie 1. Omawiamy najczęściej używane funkcje systemu operacyjnego

Wymień funkcje systemu operacyjnego, z których najczęściej korzysta użytkownik komputera. Na konkretnych przykładach przedstaw ich zastosowania.

3. Wybrane systemy operacyjne

W podręczniku, w kolejnych punktach omówiono kilka systemów operacyjnych, które były kiedyś
popularne bądź są powszechnie stosowane w obecnie używanych komputerach i urządzeniach mobilnych:
3.1. MS DOS
3.2. Microsoft Windows
3.3. Mac OS/macOS
3.4. Unix
3.5. Linux
3.6. Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych

4. Oprogramowanie użytkowe, narzędziowe i języki programowania

Programy i aplikacje do prawidłowego działania wymagają określonego środowiska.
Na każdy program, z którego korzystamy, należy mieć licencję.

5. Przykładowe typy plików

Plik może zawierać: program lub jego część, dokument tekstowy, tabelę arkusza kalkulacyjnego, bazę danych, rysunek, zdjęcie, utwór muzyczny, film, animację. Przykładowe rozszerzenia i typy plików przedstawiono w tabeli 1. w podręczniku.Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 1.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra