Temat 95. Programowanie algorytmów rekurencyjnych i iteracyjnych

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. Kiedy mamy do czynienia z iteracją, a kiedy z rekurencją? Czym różni się rekurencja od iteracji?
 2. Czym jest stos w informatyce?
 3. Czym jest silnia liczby naturalnej?
 4. Jak obliczamy silnię liczby naturalnej metodą iteracyjną, a jak – rekurencyjną?
 5. Czym jest liczba Fibonaccego, a czym ciąg Fibonaccego?
 6. Jak obliczamy liczby Fibonacciego metodą rekurencyjną, a jak – iteracyjną?
 

1. Zapisywanie algorytmu obliczania silni w językach C++ i Python

W jaki sposób zaprogramować algorytm obliczania silni liczby naturalnej metodą iteracyjną i rekurencyjną?

W iteracyjnej definicji silni występuje powtarzanie poleceń, mamy więc do czynieniaz iteracją, w której określono z góry liczbę kroków.

Ćwiczenie 1. Zapisujemy w postaci programu iteracyjną realizację algorytmu obliczającego silnię liczby naturalnej n

 1. Otwórz plik T95_c1_Silnia_iteracyjnie.
  Pobierz Silnia_iteracyjnie.cpp
  lub
  Pobierz Silnia_iteracyjnie.py
 2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku.
Dana funkcja jest rekurencyjna, jeśli zawiera odwołanie do samej siebie. Aby zapisać rekurencyjną realizację wybranego algorytmu, musimy zapisać algorytm w postaci funkcji, która może wywołać samą siebie.

Ćwiczenie 2. Zapisujemy w postaci programu rekurencyjną realizację algorytmu obliczającego silnię liczby naturalnej n

 1. Otwórz plik T95_c2_Silnia_rekurencyjnie.
  Pobierz Silnia_rekurencyjnie.cpp
  lub
  Pobierz Silnia_rekurencyjnie.py
 2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 3. Modyfikujemy program obliczający silnię

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2.

2. Zapisywanie algorytmu obliczania liczb Fibonacciego w językach C++ i Python

Jak zaprogramować algorytm obliczania liczb Fibonacciego metodą iteracyjną i rekurencyjną?
Definicja ciągu Fibonacciego jest rekurencyjna, gdyż odwołuje się do samej siebie.

Ćwiczenie 4. Zapisujemy w postaci programu rekurencyjną realizację algorytmu obliczającego liczby Fibonacciego

 1. Otwórz plik Fibonacci_rekurencyjnie.
  Pobierz Fibonacci_rekurencyjnie.cpp
  lub
  Pobierz Fibonacci_rekurencyjnie.py
 2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku.

Do obliczenia poszczególnych liczb Fibonacciego użyto algorytmu rekurencyjnego, ale można również zastosować algorytm iteracyjny.

Ćwiczenie 5. Zapisujemy w postaci programu iteracyjną realizację algorytmu obliczającego liczby Fibonacciego

 1. Otwórz plik Fibonacci_iteracyjnie.
  Pobierz Fibonacci_iteracyjnie.cpp
  lub
  Pobierz Fibonacci_iteracyjnie.py
 2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 85.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra