Temat 92. Programowanie algorytmów porządkowania

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. Na czym polega algorytm porządkowania metodą bąbelkową?
 2. Na czym polega algorytm porządkowania przez wstawianie?
 3. Jak zamienić elementy tablicy lub listy miejscami?
 4. W jaki sposób zdefiniować funkcję wprowadzającą elementy do tablicy (C++) lub listy (Python)?
 5. Jak zdefiniować funkcję wyprowadzającą dane z tablicy (C++) lub listy (Python) na ekran?
 6. Jak wywołujemy w programie głównym funkcję niezwracającą wartości bez parametrów?
 

1. Programowanie algorytmu porządkowania metodą bąbelkową

Jak napisać program porządkujący ceny wybranego artykułu od najwyższej do najniższej, czyli malejąco?

Sortowanie w porządku malejącym można wykonać, wykorzystując algorytm porządkowania metodą bąbelkową.

Wynikiem działania algorytmu porządkowania metodą bąbelkową jest uporządkowany ciąg liczb, dlatego zdefiniujemy funkcję sort_babel() niezwracającą wartości bez parametrów, która posłuży nam do posortowania danych. W funkcji zastosujemy pętlę zagnieżdżoną for, a w pętli wewnętrznej instrukcję warunkową.

Ćwiczenie 1. Analizujemy funkcję porządkującą liczby metodą bąbelkową

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 2. Zapisujemy algorytm porządkowania metodą bąbelkową w językach C++ lub Python

 1. Otwórz plik Sortowanie_babelkowe.
  Pobierz Sortowanie_babelkowe.cpp
  lub
  Pobierz Sortowanie_babelkowe.py
 2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku.

2. Programowanie algorytmu porządkowania przez wstawianie

Jak napisać program porządkujący oceny z informatyki od najniższej do najwyższej, czyli rosnąco?

Aby napisać program porządkujący liczby (tu: oceny z informatyki) rosnąco, można zastosować ten sam algorytm, który został użyty do sortowania malejącego, ale można również zastosować metodę przez wstawianie.

Ćwiczenie 3. Analizujemy funkcję porządkującą liczby metodą przez wstawianie

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 4. Zapisujemy algorytm porządkowania przez wstawianie w językach C++ lub Python

 1. Otwórz plik Sortowanie_wstawianie.
  Pobierz Sortowanie_wstawianie.cpp
  lub
  Pobierz Sortowanie_wstawianie.py
 2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj również plik zapisany w ćwiczeniu 3.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 82.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra