Temat 85. Rekurencja a iteracja

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Na czym polega iteracja?
  2. Do jakich czynności ma zastosowanie technika iteracji? Wyjaśnij na przykładzie.
 

1. Na czym polega rekurencja?

Z rekurencją mamy do czynienia, gdy, określając jakieś pojęcie, odwołujemy się w definicji do niego samego.

Rekurencja stosowana jest często w definicjach matematycznych. Zjawiska rekurencyjne występują również w naszym otoczeniu. Na rysunku poniżej rekurencja jest przedstawiona w postaci „zagłębiających się w siebie”, podobnych, coraz to mniejszych figur geometrycznych.

Ćwiczenie 1. Szukamy rozwiązania problemu umieszczenia książek w samochodzie

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

2. Algorytm obliczania silni liczby naturalnej

Ćwiczenie 2. Obliczamy iteracyjnie silnie liczb naturalnych

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 3. Obliczamy rekurencyjnie silnie liczb naturalnych

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

3. Obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego

W roku 1202 wybitny włoski matematyk okresu średniowiecza, Leonardo Pisano, zwany Fibonaccim, przedstawił problem, który do tej pory dostarcza natchnienia rzeszom matematyków. Dotyczy on liczebności populacji królików.

Ćwiczenie 4. Obliczamy wybrane liczby Fibonacciego

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 5. Objaśniamy iteracyjną realizację algorytmu obliczania liczb Fibonacciego

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 95.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra