Temat 79. Wyszukiwanie wzorca w tekście metodą naiwną

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Jakie poznaliśmy algorytmy na tekstach?
  2. W jaki sposób szukaliśmy wybranego znaku w tekście?
 

1. Przykład szukania wzorca w tekście

W niektórych miejscach dokumentu w skrócie „np.” wstawiono na końcu przecinek zamiast kropki. Jak szybko wyszukać i poprawić błędne zapisy?

Ćwiczenie 1. Szukamy w dokumencie tekstowym ciągu znaków i zastępujemy go innym

  1. Otwórz plik Roboty.
    Pobierz Roboty.docx
  2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku.

Przykład 1. Szukanie wystąpień wzorca w tekście

Ćwiczenie 2. Szukamy wystąpień wzorca w tekście

  1. Wykorzystaj dokument Matematyka, który należy wydrukować.
    Pobierz Matematyka.pdf
  2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku. 
Naiwne wyszukiwanie wzorca polega na porównywaniu kolejnych znaków tekstu i wzorca. Zaczynamy od sprawdzenia pierwszego znaku tekstu i pierwszego znaku wzorca: jeśli są zgodne, sprawdzamy zgodność drugiego znaku tekstu i drugiego znaku wzorca, gdy nie są zgodne, sprawdzamy zgodność drugiego znaku tekstu i pierwszego znaku wzorca itd. – aż do znalezienia wzorca.

2. Analiza algorytmu szukania wzorca w tekście

Ćwiczenie 3. Analizujemy rozwiązanie

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 89.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra