Temat 75. Definiowanie i stosowanie listy w języku Python

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Do czego służą funkcje w językach programowania?
  2. Kiedy stosujemy funkcję zwracającą wartość, a kiedy niezwracającą wartości?
  3. W jaki sposób definiujemy funkcje w języku Python?
  4. Jak wywołujemy funkcję z parametrami, a jak funkcję bez parametrów?
  5. Jakie było działanie funkcji suma() omówionej przykładzie 1. z tematu 72?
  6. Jaką wartość zwracała do programu głównego?
 

1. Zmienne indeksowane

W jaki sposób zapamiętać wszystkie wprowadzone dane, aby można po ich wprowadzeniu odwoływać się do wybranych danych?

Ćwiczenie 1. Wyjaśniamy, czym są zmienne indeksowane

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

2. Definiowanie listy w języku Python

Zmienne indeksowane w języku Python możemy wykorzystywać, definiując specjalną strukturę danych – listę.

Ogólna postać deklarowania listy
Ogólna postać deklarowania listy

Do elementów listy odwołujemy się, podając nazwę tablicy i indeks elementu umieszczony w nawiasach kwadratowych, np.: a[0], a[1], …, a[n - 1].

3. Wprowadzanie elementów do listy i wyprowadzanie elementów na ekran

Ćwiczenie 2. Wprowadzamy dane do listy i wyprowadzamy je na ekran

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 3. Wyprowadzamy elementy z listy w odwrotnej kolejności

  1. Otwórz plik Elementy_listy, z zastosowaną listą.
    Pobierz Elementy_listy.py
  2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 4. Wyświetlamy na ekranie wybrany element listy

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2.
 

Przydatne linki

Python 3 (do pobrania bezpłatnie)
https://www.python.org/downloads/Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra