Temat 66. Środowisko programistyczne języka Python, stosowanie zmiennych i wyprowadzanie wyników

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Jakie informacje należy umieścić w specyfikacji zadania?
  2. Wyjaśnij pojęcia: język programowania, program komputerowy, słowo kluczowe.
  3. Dlaczego o języku programowania mówimy, że jest językiem formalnym?
  4. Czym jest kod źródłowy?
  5. Z czego powinna wynikać kolejność instrukcji programu?
  6. Na czym polega interpretacja programu?
 

1. Środowisko programistyczne języka Python

Aby pisać programy w języku Python, należy zainstalować darmową aplikację Python, w skład której wchodzi zintegrowane środowisko programistyczne IDLE.

Ćwiczenie 1.  Sprawdzamy działanie trybu interaktywnego

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.
W trybie interaktywnym możemy sprawdzić działanie jednego polecenia, np. gdy chcemy od razu zobaczyć wynik obliczeń czy sprawdzić działanie konkretnej instrukcji. Natomiast do tworzenia programów w języku Python służy tryb skryptowy.

W językach interpretowanych, takich jak Python, możemy napisać program składający się z wielu poleceń (tworząc tzw. skrypt), zapisać go w pliku tekstowym, a następnie uruchomić, używając interpretera.

Instrukcje języka Python, podobnie jak innych języków programowania, realizują takie czynności, jak:

  • wprowadzanie danych,
  • wyprowadzanie wyników,
  • wykonywanie obliczeń,
  • powtarzanie operacji.

Ćwiczenie 2.  Poznajemy etapy tworzenia programu w języku Python

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 3.  Modyfikujemy program

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2.

2. Stosowanie zmiennych

Jak napisać w języku Python program umożliwiający wprowadzenie dwóch liczb całkowitych z klawiatury, obliczający ich iloczyn i wyprowadzający wynik obliczeń na ekran?
Zmiennej stosowanej w programie możemy nadać konkretną wartość za pomocą
instrukcji przypisania. W instrukcji przypisania zmiennej podanej po lewej stronie
instrukcji zostanie przypisana obliczona przez komputer wartość wyrażenia
znajdującego się po prawej stronie instrukcji.

Wyrażenie to m.in.: konkretna wartość, zmienna, wyrażenie algebraiczne
Wyrażenie to m.in.: konkretna wartość, zmienna, wyrażenie algebraiczne.

Ćwiczenie 4. Tworzymy program z wykorzystaniem zmiennych

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

3. Wyprowadzanie komunikatów i wyników na ekran monitora

W ćwiczeniach 2. i 3. wyprowadzaliśmy komunikaty na ekran monitora, używając polecenia print(). Za pomocą tego polecenia można wyprowadzać również wyniki obliczeń.

Ćwiczenie 5. Wyprowadzamy napisy i wynik na ekran

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 4.

Ćwiczenie 6. Testujemy działanie programu obliczającego średnią arytmetyczną dla danych różnego typu

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 5.

Ćwiczenie 7.  Uruchamiamy program, klikając jego nazwę

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 6.
 

Przydatne linki

Python 3 (do pobrania bezpłatnie)
https://www.python.org/downloads/Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra