Temat 60. Stosowanie instrukcji iteracyjnych for, while i do…while w języku C++

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. Jakie instrukcje wykorzystujemy do zapisania powtarzających się poleceń w językach programowania?
 2. Kiedy możemy zastosować instrukcję for? Podaj przykład problemu iteracyjnego,do rozwiązania którego można zastosować tę instrukcję.
 3. Jak określamy liczbę kroków iteracji w instrukcji for w języku C++ ?
 4. W jaki sposób oznaczamy blok instrukcji w języku C++?
 

1. Stosowanie instrukcji iteracyjnej for w języku C++

Zbierasz pieniądze na zakup nowego komputera. Wpłacasz co miesiąc dowolną kwotę na swoje konto. Chcesz obliczyć sumę pieniędzy wpłaconych w ciągu roku. Jak zapisać rozwiązanie tego zadania w wybranym języku programowania?

Ćwiczenie 1. Obliczamy sumę dwunastu liczb wprowadzanych z klawiatury

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

2. Stosowanie instrukcji while w języku C++

Chcesz dalej oszczędzać na zakup nowego komputera, ponieważ potrzebna jest większa kwota. Zamierzasz wpłacać pieniądze, dopóki suma wpłatnie przekroczy potrzebnej kwoty. Jak przedstawić ten problem w wybranym języku programowania?
 
Do zapisywania algorytmów iteracyjnych, w których liczba iteracji nie jest z góry
określona, możemy zastosować instrukcje iteracyjne:
while,
dowhile.

Ogólna postać instrukcji iteracyjnej while
Ogólna postać instrukcji iteracyjnej while

Ćwiczenie 2. Analizujemy, testujemy i modyfikujemy gotowy program

 1. Otwórz plik Zbiorka, z zastosowaną z instrukcją iteracyjną while.
  Pobierz Zbiorka.cpp
 2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 3. Sprawdzamy poprawność danych

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 2.

Ćwiczenie 4. Stosujemy instrukcję iteracyjną while

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

3. Stosowanie instrukcji do … while w języku C++

W instrukcji do … while najpierw jest wykonywana lista_instrukcji, a dopiero potem jest sprawdzany warunek. Jest to druga instrukcja iteracyjną, którą możemy zastosować w przypadku, gdy nie znamy liczby iteracji.

Ogólna postać instrukcji iteracyjnej do...while
Ogólna postać instrukcji iteracyjnej do ... while

Ćwiczenie 5. Analizujemy, testujemy i modyfikujemy gotowy program

 1. Otwórz plik Zliczanie_znakow, z zastosowaną z instrukcją iteracyjną do ... while.
  Pobierz Zliczanie_znakow.cpp
 2. Wykonaj dalszą część ćwiczenia zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 6. Stosujemy instrukcję iteracyjną dowhile w języku C++

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.
 

Przydatne linki

Dev-C++
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

Code::Blocks
https://www.codeblocks.org/Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra