Temat 54. Środowisko programistyczne języka C++, stosowanie zmiennych i wyprowadzanie wyników

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
 1. Jakie informacje należy umieścić w specyfikacji zadania?
 2. Czym jest program komputerowy?
 3. Czym jest język programowania?
 4. Wyjaśnij pojęcie słowo kluczowe.
 5. Dlaczego o języku programowania mówimy, że jest językiem formalnym?
 6. Czym jest kod źródłowy?
 7. Z czego powinna wynikać kolejność instrukcji programu?
 8. Na czym polega kompilacja programu?
 

1. Środowisko programistyczne języka C++

Kilka zasad pisania programu w języku C++

 • W programowaniu w języku C++, jak w każdym języku, bardzo istotna jest prawidłowa kolejność zapisu poleceń.
 • Instrukcje języka C++, podobnie jak innych języków programowania, realizują takie czynności, jak: wprowadzanie danych, wyprowadzanie wyników, wykonywanie obliczeń, sprawdzanie warunków czy powtarzanie operacji.
 • Każda instrukcja programu powinna być zakończona średnikiem.
 • W języku C++ blok programu wyznaczają nawiasy klamrowe {}. Komentarze (ignorowane przez kompilator) umieszczamy po znakach // w tej samej linii lub wewnątrz znaków /* (początek bloku komentarza) i */ (koniec bloku komentarza).


Rys. 3. Okno środowiska programistycznego języka C++ z programem źródłowym – kompilacja przebiegła prawidłowo

Ćwiczenie 1. Poznajemy etapy tworzenia programu w języku C++

 1. Utwórz nowy plik źródłowy i napisz program wyświetlający na ekranie napis „Zaczynamy” – przepisz instrukcje pokazane na rysunku 3.
 2. Zapisz program w pliku pod nazwą Napis.
 3. Skompiluj program.
 4. Uruchom program.
 5. Jeśli kompilator wykrył błędy, popraw je. Zapisz program w pliku pod tą samą nazwą. Ponownie skompiluj i uruchom program.


Rys. 4. Wynik działania programu – ćwiczenie 1.

Ćwiczenie 2. Modyfikujemy program

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 1.

2. Stosowanie zmiennych

Ćwiczenie 3. Tworzymy program z wykorzystaniem zmiennych

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

3. Wyprowadzanie komunikatów i wyników na ekran monitora

Ćwiczenie 4. Wyprowadzamy napisy i wynik na ekran

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 3.

Ćwiczenie 5. Testujemy działanie programu obliczającego średnią arytmetyczną dla danych różnego typu.

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku. Wykorzystaj plik zapisany w ćwiczeniu 4.
 

Przydatne linki

Dev-C++
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

Code::Blocks
https://www.codeblocks.org/Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra