Temat 53. Programowanie i techniki algorytmiczne

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Jakie znasz rodzaje oprogramowania komputerowego?
  2. Z jakich programów użytkowych korzystaliśmy? Jakie było ich przeznaczenie?
  3. Jakie są zastosowania języków programowania?
  4. Z jakich środowisk programowania korzystaliśmy w szkole podstawowej?
  5. Na czym polega programowanie w środowiskach poznanych w szkole podstawowej?
 

1. Języki programowania

Żeby przedstawić algorytm w postaci programu komputerowego, należy zapisać go jako ciąg instrukcji języka programowania. Każda instrukcja odpowiada określonej operacji lub ciągowi operacji.

2. Na czym polega programowanie?

Zapisanie algorytmu w postaci ciągu instrukcji języka programowania wysokiego poziomu nazywamy implementacją. Powstaje wówczas tzw. program (kod) źródłowy.

Przykład 1. Przedstawienie algorytmu obliczania sumy dwóch liczb w języku programowania

Program w języku C++ i Python

Ćwiczenie 1. Porównujemy rozwiązania tego samego zadania w różnych narzędziach

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

3. Sytuacje warunkowe

Ćwiczenie 2. Podajemy przykład sytuacji warunkowej

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

4. Iteracja

Iteracja, czyli technika powtarzania tych samych operacji, pojawia się w wielu zadaniach.

5. Stosowanie iteracji do sumowania liczb

Zastanówmy się, jak dodajemy w pamięci lub na kalkulatorze, np. siedem liczb.
Zadanie wydaje się banalne i zazwyczaj odpowiadamy: „po prostu dodajemy
do siebie wszystkie liczby i podajemy wynik”. Ale co to znaczy „dodać do siebie
wszystkie liczby”?

Ćwiczenie 3. Analizujemy działanie algorytmu dodawania liczb

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra