Temat 52. Sytuacje problemowe i określanie specyfikacji zadania

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Jakie problemy dotyczące edycji tekstu można rozwiązać, wykorzystując edytor tekstu? Podaj dwa przykłady.
  2. Omów przykładowe zadanie z matematyki, podając dane do zadania, szukane oraz metodę rozwiązania.
 

1. Sytuacje problemowe

Gdy mamy do czynienia z problemem, szukamy sposobu rozwiązania (algorytmu), a następnie dobieramy odpowiednie narzędzie – program komputerowy (np. użytkowy lub język programowania).

Relacje między problemem, algorytmem i programem komputerowym
Rys. 1. Relacje między problemem, algorytmem i programem komputerowym

Ćwiczenie 1. Wybieramy algorytm do rozwiązania problemu

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

2. Określanie specyfikacji zadania (problemu)

Ćwiczenie 2. Piszemy specyfikację zadania

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 3. Rozwiązywanie zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.
Algorytm jest poprawny, jeśli rozwiązuje problem zgodnie ze specyfikacją (czyli dla poprawnych danych daje poprawne wyniki) oraz dla poprawnych danych zawsze kończy swoje działanie (nie zapętla się).

Ćwiczenie 4. Testowanie rozwiązania

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 5. Zaprezentowanie rozwiązania

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra