Temat 50. System dwójkowy

Poniżej znajduje się fragment tematu. Z pełną wersją zapoznasz się w podręczniku Informatyka 1-3.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie dlaucznia.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Dowiedz się więcej.

 
Warto powtórzyć
  1. Na czym polega główna idea maszyny von Neumanna?
  2. W jakiej postaci są zapisane rozkazy procesora?
  3. W jaki sposób w matematyce zapisuje się rozwinięcie dziesiętne liczby?
 

1. Wprowadzenie do systemów liczbowych

Kombinacje zer i jedynek wystarczają matematycznie do zapisania dowolnej liczby. Dlatego w komputerach wykorzystuje się system binarny, czyli dwójkowy, który ma do dyspozycji dwie cyfry: 0 i 1.

Przykład 1. Pozycyjne systemy liczbowe

W liczbie 1476 zapisanej w systemie dziesiętnym cyfra 6 ma wartość 6, ponieważ znajduje się w kolumnie jedności; cyfra 7 oznacza 70, ponieważ znajduje się w kolumnie dziesiątek; cyfra 4 oznacza 400, ponieważ znajduje się w kolumnie setek, a cyfra 1 oznacza 1000, ponieważ znajduje się w kolumnie tysięcy.

W systemie pozycyjnym o podstawie p liczba n-cyfrowa: (an-1an-2... a1a0)p ma rozwinięcie:
(an-1an-2... a1a0)p = an-1 · pn-1 + an-2 · pn-2 + ... + a1 · p1 + a0 · p0,

gdzie: an-1, an-2, ..., a1, a0 to kolejne cyfry danej liczby, p – podstawa systemu liczbowego.

2. Wartość liczby zapisanej w systemie dwójkowym

Ćwiczenie 1.  Obliczamy wartość liczby dwójkowej

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 2. Obliczamy wartości liczb dwójkowych

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

3. Wyznaczanie rozwinięcia dwójkowego liczby dziesiętnej

Ćwiczenie 3. Obliczamy rozwinięcie dwójkowe liczby zapisanej w systemie dziesiętnym

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.

Ćwiczenie 4. Obliczamy rozwinięcie dwójkowe liczby zapisanej w systemie dziesiętnym

Wykonaj ćwiczenie zgodnie z treścią w podręczniku.


Podziel się swoimi sugestiami do tego tematu

Cały czas się rozwijamy i zależy nam, aby treści dostosować do oczekiwań nauczycieli i uczniów. Masz sugestię do tego tematu? Napisz do nas:

Jestem:
Wyrażam zgodę na przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach, nowych produktach i usługach, promocjach oraz innych informacji marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług na stronie wydawnictwa przez MIGRA sp. z o.o., Wrocław, ul. Świeradowska 51-57 (REGON: 932280050) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.)

Twoja książka

Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Zobacz również
Temat 51.

Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra