Wybierz książkę, z której korzystasz

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV. Nowe wydanie.
Teraz bajty (3D). Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V. Nowe wydanie
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI. Nowe wydanie
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII. Nowe wydanie
Teraz bajty (3D). Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 7
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII. Nowe wydanie
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
www.migra.pl
Dla nauczyciela
Materiały metodyczne (m.in. scenariusze lekcji, sprawdziany, rozwiązania zadań)
Pomoce dla nauczyciela
Copyright © Migra